Історія закладу

Першу згадку про сірководневі джерела знаходимо в трактаті Краківського лікаря Wojciech Oczca в 1578р. він писав ,що ці джерела мають лікувальну властивість.

Барон Konstanty Brunicki

Заснувала санаторій Маріанна (в дівоцтві Svidzynskа) дружина Josefa Yablonovskeho, їх син Ludwik Yablonovsky – поет, учасник польського повстання 1830-31р.р.автор літературних творів про Галичину 19 століття.

В 1849р Ludwik Yablonovsky продав палац і санаторій баронові Konstanti Brunytski (Brunshteyn) (1820-90), одруженому з Gelena Corwin-Szymanowska. Останнім довоєнним власником маєтку і санаторію був їх син Adolf (1857-1941). Саме в часи господарювання Бруніцьких санаторій став лікувальним закладом європейського рівня.

Джерело «Адольф» об лаштоване в 1930 р. бароном Адольфом Бруніцьким і названо його іменем, що в перекладі із старонімецької означає (шляхетний вовк).

Основними лікувальними факторами є сірководнева вода для купелей з мінералізацією 2.0гр/дм куб. та вмістом сірководню 80 мг/дм куб. з власних природних джерел та лікувальний торф з місцевих торфовищ, насичений сірководнем.

 

З питань замовлення путівок звертайтесь за тел:
 +38 (098) 455-91-90 або  +38 (096) 690-97-57